LINHAI->Mainstreet 260/300 cc.->2006
M.B.K.->Skyliner 250 cc.->2000
YAMAHA ->Majesty 250 cc.->2000
YAMAHA ->Majesty 400 cc.->2004-2008
YAMAHA ->Majesty 400 cc.->2009
YAMAHA ->T-Max 500 cc.-> 2000-2012